DK Denmark NL Netherlands SE Sweden

Cookie- en privacybeleid

Introductie

Wanneer je onze website bezoekt, wordt informatie over jou verzameld, die wordt gebruikt om onze inhoud aan te passen en te verbeteren en om de waarde van de advertenties die op de pagina worden weergegeven, te verhogen. Als je niet wilt dat er informatie wordt verzameld, dien je de cookies te verwijderen (zie instructies) en verder geen gebruik te maken van de website. Hieronder hebben we uitgewerkt welke informatie wordt verzameld, het doel ervan en welke derden er toegang toe hebben.

Cookies

De website maakt gebruik van "cookies", een tekstbestand dat op je computer, mobiel of iets dergelijks wordt opgeslagen om deze te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken uit te voeren en advertenties te targeten. Cookies mogen geen kwaadaardige code zoals virussen bevatten.

Het is mogelijk om cookies te verwijderen of te blokkeren. Zie instructies: http://minecookies.org/cookiehandtering

Als je cookies verwijdert of blokkeert, kunnen advertenties minder relevant voor jou worden en vaker verschijnen. Ook loop je het risico dat de website niet optimaal functioneert en dat er content is waar je geen toegang toe hebt.

Om de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we je persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna overdragen. Dit wordt gedaan zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden op jou kan afstemmen. Je overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna's eigen gegevensbeschermingsbeleid.

Beleid persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming moeten wij u de volgende informatie verstrekken wanneer wij informatie over u ontvangen:

1.  Wij zijn de gegevensbeheerder - hoe neem je contact met ons op?

Purepower (trademark manager Toft Care A/S) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij over jou hebben ontvangen. Hieronder vindt je onze contactgegevens.

Toft Care A/S
Smedevej 1, Harre
DK-7870 Roslev
CVR nr. 28672764

2.  Wat zijn de doeleinden van de verwerking van je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Levering van overeengekomen goederen en diensten.
 • Distributie van gericht marketingmateriaal
 • Enquêtes, statistieken en analyses om onze producten en diensten te verbeteren
 • Om je de optimale klantenservice te bieden
 • In verband met mogelijke juridische claims

3.  Op welke rechtsgrondslag verwerken wij je persoonsgegevens?

Onze verwerking van je persoonsgegevens is altijd gebaseerd op een wettelijke basis. De rechtsgrond voor de verwerking volgt uit:

Wanneer je in onze webshop winkelt, is de verwerking noodzakelijk om het contract waarbij je partij bent na te komen of voor de uitvoering van maatregelen die op je verzoek worden genomen voorafgaand aan het sluiten van een contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de verordening gegevensbescherming

In bepaalde gevallen kan verwerking noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Purepower rust in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c), van de verordening gegevensbescherming. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verwerken en opslaan van transactie-informatie conform de Boekhoudwet

Verwerking is ook noodzakelijk voor Purepower of een derde partij om een legitiem belang na te streven in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de Verordening Gegevensbescherming. Gerechtvaardigde belangen kunnen daarbij zijn: 

Continue verbetering van producten, diensten en winkelervaringen

Om onze marketing op sociale media of andere websites te targeten. In deze gevallen is de informatie die wordt doorgegeven beperkt tot informatie die je op www.purepower.nl hebt ingevuld, zoals je e-mailadres. De gegevens worden niet verwerkt op een manier waardoor u direct identificeerbaar bent

Identificatie van risicovolle transacties ter bestrijding van online fraude

4.  Welke persoonsgegevens verwerken wij over jou?

Wij verwerken de volgende algemene persoonsgegevens over jou:

 • Naam en adres
 • E-mail en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • De inhoud van het onderzoek zelf, inclusief bijvoorbeeld klachten van klanten
 • Bestelinformatie, aankoopgeschiedenis en bestelnummer

5.  Met wie delen we je persoonlijke gegevens?

We delen informatie over jou met:

 • Onze leveranciers van IT-diensten (gegevensverwerkers)
 • Externe accountants
 • Facebook en Google om marketingmateriaal op hun platformen weer te geven
 • Overheidsinstanties, indien wettelijk vereist
 • Waarschuwingsregisters die risicovolle transacties signaleren ter bestrijding van (georganiseerde) online fraude

6.  Wanneer geven wij je persoonsgegevens door naar landen buiten de EU/EER?

Je persoonsgegevens worden verwerkt door gegevensverwerkers die zich buiten de EU/EER bevinden:

Oracle America, Inc, VS

a.  Certificering onder EU.U.S. Privacy Shield, in overeenstemming met artikel 45 van de verordening gegevensbescherming

b.  Privacy Shield, in overeenstemming met artikel 46 van de verordening gegevensbescherming

Google Inc, USA

a.  Certificering onder EU.U.S. Privacy Shield, in overeenstemming met artikel 45 van de verordening gegevensbescherming

b.  Google Inc maakt in een aantal derde landen gebruik van subverwerkers, die je hier kunt vinden: 

https://privacy.google.com/businesses/subprocessors

Facebook, Inc, USA

a.   Certificering onder EU.U.S. Privacy Shield, in overeenstemming met artikel 45 van de verordening gegevensbescherming

7.  Waar komen je persoonlijke gegevens vandaan?

De persoonlijke informatie die we verwerken is afkomstig van jou en cookies.

8.  Met wie delen we je persoonlijke gegevens?

We bewaren de informatie die we over jou hebben geregistreerd gedurende 2 jaar vanaf het einde van het lidmaatschap. Deze bewaartermijn wordt bepaald op basis van het in behandeling nemen van een eventuele klacht met betrekking tot goederen die in onze webshop zijn gekocht.

9.  Hoe nemen wij contact met je op over wijzigingen in de verwerking van je persoonsgegevens?

Bij een wijziging in onze verwerking van je gegevens ontvangt je een e-mail. Wij raden je aan om op de hoogte te blijven, zodat je altijd weet hoe wij je gegevens verwerken.

10. Welke rechten heb je?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal rechten met betrekking tot onze verwerking van informatie over je: 

 • Je hebt recht op toegang tot en correctie van je gegevens
 • Je hebt het recht om de verwerking van je gegevens te beperken
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je gegevens
 • Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Je hebt het recht om de verwerking van je gegevens te beperken
 • Je kunt te allen tijde ons een verzoek sturen om je persoonsgegevens bij Purepower te laten verwijderen. Je gegevens worden op je verzoek verwijderd als een van de volgende criteria van toepassing is:
 • Je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en Purepower is niet verplicht deze op een andere grondslag te verwerken
 • De informatie blijkt niet te kloppen
 • Niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
 • De informatie is niet volgens de regels verwerkt
 • Je kunt meer lezen over je rechten in de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens over de rechten van betrokkenen, die u kunt vinden op www.datatilsynet.dk.

11.    Klachten bij het Deense agentschap voor gegevensbescherming

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij het Deense agentschap voor gegevensbescherming als je niet tevreden bent over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Je vindt de contactgegevens van het Deense agentschap voor gegevensbescherming op www.datatilsynet.dk.

Koop voor ##AMOUNT## en ontvang een gratis geschenk